4 thg 8, 2011

Cù lao Giêng có mấy xã?

Cù lao Giêng là một cù lao trên sông Tiền, nằm giữa Đồng Tháp và An Giang. Về mặt hành chính, cù lao Giêng thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Nơi đây có nhiều cái hay, trong đó có lẽ hay nhất là nhà thờ Cù lao Giêng, ngôi nhà thờ rất cổ (và lớn) của miền Nam, được xây dựng năm 1877 (trước cả nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn).


Ngoài ra, còn có chùa Ông Đạo Nằm, có các ngôi nhà cổ, mộ cổ - và dĩ nhiên là cảnh thiên nhiên sông nước hữu tình.

Vấn đề tui muốn nói ở đây là: hiện giờ Cù lao Giêng có mấy xã?

Sách vở nói rằng ban đầu cù lao Giêng có 4 xã là: Tân Đức, Bình Phước Xuân, Mỹ Chánh và Mỹ Hưng. Sau đó vì một lý do tế nhị, hai xã Mỹ Chánh và Mỹ Hưng được sát nhập thành một, là xã Mỹ Hiệp.

Đố các bạn lý do tế nhị đó là gì?

Dân Nam bộ gọi xã là làng. Cù lao Giêng có 4 xã nên gọi là Cù lao Bốn Làng. Cái chữ bốn làng đọc xuôi thì hổng sao, nhưng nói lái thì bậy bạ quá trời! Chính quyền thấy vậy không ổn nên mới ghép 2 xã Mỹ Chánh và Mỹ Hưng lại thành một, để cho chỉ còn có ba làng thôi!

Các bạn hổng tin hả? Tui hổng dám bịa đâu, vụ này mà bịa thì dân Cù lao Giêng đè đầu ra đánh đó. Tui nói theo chuyên gia về địa danh miền Nam Bùi Đức Tịnh, còn ai hổng tin cứ về Cù lao Giêng hỏi thử mấy cô gái cù lao Giêng coi, sẽ biết ngay mà!

Phạm Hoài Nhân
08/2011

2 nhận xét: