30 thg 1, 2023

Cuối thu năm Mậu Tý, tướng quân đem kiếm về

Lời ca bài Ai xuôi vạn lý (Hòn vọng phu II) của Lê Thương như những câu chuyện kể, những truyền thuyết mang tính sử thi. Chẳng hạn như:

Nên núi non thương tình
Kéo nhau đi thăm nàng
Nằm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam

hay:

Chín con long thật lớn
muốn đem tin tới nàng
Núi ngăn không được xuống
Chúng kêu ca dưới ngàn

19 thg 1, 2023

Bài tụng ca về phở

Anh Mai Việt Hùng đưa tui tới ăn phở tại một tiệm mà anh gọi là Phở Thơ, ngoài lý do đây là một tiệm phở ngon còn có một lý do khác: giữa quán có một tấm bảng thiệt lớn, đăng nguyên bài thơ ca ngợi phở của nhà thơ nổi tiếng Tú Mỡ