18 thg 11, 2022

Những tên quận/huyện dài thoòng và ngắn ngủn

Trong 3 cấp của phân cấp hành chính tại Việt Nam, gồm Tỉnh - Huyện - Xã, thì cấp Huyện là... lung tung nhất. Hiện nay cấp này bao gồm: Quận, huyện, thị xã và thành phố, trong đó thành phố lại bao gồm 2 loại là thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (như TP Thủ Đức trực thuộc TP Hồ Chí Minh).

Hiện nay, Việt Nam có 705 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 527 huyện, 46 quận, 81 thành phố thuộc tỉnh, 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và 50  thị xã. Việc tìm ra cái tên dài nhứt và ngắn nhứt trong 705 cái tên này khá đơn giản so với việc tìm trong hơn 10.000 cái tên phường xã, nhưng đã làm thống kê đến xã phường thì làm luôn thống kê đến quận huyện cho đù bộ.

10 quận đánh số ở TP.HCM bao gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (chú ý rằng đã không còn quận 2 và 9 do nhập vào TP Thủ Đức) chính là những quận có tên ngắn nhứt. Nếu không kể các tên bằng số này thì 2 quận huyện/thành phố có tên ngắn nhứt là Thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế và Huyện Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk. Tên của mỗi nơi chỉ có 3 ký tự.

Thành phố Huế...

...và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là 2 thành phố có tên ngắn nhứt và dài nhứt Việt Nam.

Tên dài nhứt là Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận, dài 19 ký tự. Kế đến là Huyện Dương Minh Châu thuộc tỉnh Tây Ninh, dài 15 ký tự - rồi đến Huyện Điện Biên Đông thuộc tỉnh Điện Biên, dài 14 ký tự.

Còn tên tỉnh/thành phố nào dài nhứt và ngắn nhứt hả? Ờ, có 63 tỉnh thành hà, đọc qua một lượt là thấy liền. Vậy đọc đi nghen!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét