17 thg 11, 2022

Những tên xã phường dài thoòng

Phân cấp hành chính Việt Nam hiện nay theo Điều 110 Hiến pháp 2013 và Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương gồm 3 cấp hành chính là:
  • Cấp tỉnh: Bao gồm Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương
  • Cấp huyện: Bao gồm Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh/Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
  • Cấp xã: Bao gồm Xã/Phường/Thị trấn.
Dữ liệu về đơn vị hành chính cả nước luôn biến động với việc tách nhập, thay đổi địa giới, thay đổi tên các đơn vị hành chính, trong đó thay đổi nhanh nhất là cấp xã. Do vậy các thống kê chỉ mang tính chính xác theo thời điểm.

Hiện nay, theo cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thống kê (cập nhật đến 17/11/2023), số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam là 10.599, bao gồm 8.248 xã, 1.737 phường và 614 thị trấn.

Dựa trên cơ sở dữ liệu này tui đã lọc ra các tên xã phường ngắn nhứt (xem bài này), giờ tới các tên dài nhứt. Việc này chỉ cần vài thao tác xử lý dữ liệu thôi, nhưng trước tiên cần thống nhất với nhau là ta xác định chiều dài tên bằng cách đếm số ký tự (chữ cái) trong tên, trong đó dấu cách được tính là một ký tự.

Kết quả khảo sát như sau:

STT

Phường/xã

Tên phường/xã

Thuộc quận/huyện

Tỉnh/Thành phố

Độ dài tên

1

Thị trấn

Nông trường Việt Trung

Huyện Bố Trạch

Tỉnh Quảng Bình

22

2

Thị trấn

Nông trường Thái Bình

Huyện Đình Lập

Tỉnh Lạng Sơn

21

3

Phường

Nguyễn Thị Minh Khai

Thành Phố Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

20

4

Thị trấn

Nông Trường Việt Lâm

Huyện Vị Xuyên

Tỉnh Hà Giang

20

5

Thị trấn

Nông trường Mộc Châu

Huyện Mộc Châu

Tỉnh Sơn La

20

6

Thị trấn

Nông trường Liên Sơn

Huyện Văn Chấn

Tỉnh Yên Bái

20

7

Thị trấn

Nông trường Trần Phú

Huyện Văn Chấn

Tỉnh Yên Bái

20

8

Thị trấn

Nông trường Lệ Ninh

Huyện Lệ Thủy

Tỉnh Quảng Bình

19

9

Hưng Khánh Trung B

Huyện Chợ Lách

Tỉnh Bến Tre

18

10

Hưng Khánh Trung A

Huyện Mỏ Cày Bắc

Tỉnh Bến Tre

18

11

Tạ An Khương  Đông

Huyện Đầm Dơi

Tỉnh Cà Mau

18

12

Khánh Bình Tây Bắc

Huyện Trần Văn Thời

Tỉnh Cà Mau

18

13

Phường

Trương Quang Trọng

Thành phố Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi

18


Xã/phường/thị trấn có tên dài nhất là Thị trấn Nông trường Việt Trung, thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Tên đơn vị này có chiều dài 22 ký tự, với 4 từ. Tiếp theo sau là một loạt các thị trấn có tên bắt đầu bằng chữ Nông trường, chiều dài 20, 21 ký tự. Lẻ loi lọt vào đó là phường Nguyễn thị Minh Khai thuộc TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với 20 ký tự.

Thị trấn Nông trường Việt Trung. Đơn vị hành chánh cấp xã phường có tên dài nhất Việt Nam. Ảnh: Báo Quảng Bình

Cần ghi chú rằng nếu bạn search trên Google có thể tìm thấy vài cái tên cũng rất dài, thí dụ như thị trấn Nông trường Thống Nhất, dài đến 22 ký tự thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, nhưng thị trấn này đã giải thể từ năm 2009 để thành lập thị trấn Thống Nhất; hay thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, dài đến 20 ký tự thuộc thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nhưng đã đổi thành xã Nghĩa Lộ từ năm 2020. Do đó những tên này không tồn tại trong cơ sở dữ liệu tên phường xã hiện tại.

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét