1 thg 6, 2012

Hãy đợi đấy!

Hồi 5 tuổi, tớ đọc sách thấy vua Lý Nhân Tông lên ngôi năm 8 tuổi. Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 5 tuổi, vẫn còn 3 năm nữa kia mà, ta sẽ... làm vua!

Năm lên 8, tớ... chưa được làm vua. Tớ đọc sách, thấy Nguyễn Hiền đậu trạng nguyên năm 12 tuổi. Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 8 tuổi, vẫn còn 4 năm nữa kia mà, ta sẽ... đậu trạng nguyên!

Năm lên 12, tớ... chưa đậu trạng nguyên. Tớ đọc sách, thấy Nguyễn Huệ khởi nghĩa Tây Sơn năm 18 tuổi, 20 tuổi đánh hạ thành Quy Nhơn. Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 12 tuổi, vẫn còn 6 năm nữa kia mà, ta sẽ... khởi nghĩa thành công!

Năm lên 18, tớ... chưa làm được cái gì hết. Tớ đọc sách, thấy... Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, năm nay ta mới 18 tuổi, vẫn còn ... năm nữa kia mà, ta sẽ...

...

Năm nay tớ đã trên 50 tuổi, tớ... chưa làm được cái gì hết. Tớ đọc sách, thấy Khương Tử Nha đi câu cá, đến năm 80 tuổi mới được Tây Bá Cơ Xương vời ra làm quan tể tướng, xây dựng nên cơ nghiệp nhà Chu lẫy lừng thiên hạ... Tớ nhủ thầm: Hãy đợi đấy, vẫn còn ...30 năm nữa kia mà, ta sẽ làm nên cơ đồ lừng lẫy...Mọi người hãy đợi đấy, tớ về vườn đi câu cá đây!


Hai Ẩu

1 nhận xét:

  1. 30 năm nữa, khi ra làm quan, Hoài Nhân cho mình nhừ vả chút chức tước nhé!

    Phạm Văn Thế HD

    Trả lờiXóa