20 thg 5, 2011

Trạm chờ xe buýt

Chiều nay Hai Ẩu ngồi chờ xe buýt ở một trạm trên đường Nguyễn thị Minh Khai.

Vốn không phải nhà thơ, nhưng chờ lâu quá nên Hai Ẩu tức cảnh sinh tình. Nhớ hồi nhỏ học văn thường thấy các nhà thơ vịnh cái này cái nọ, Hai Ẩu bèn Vịnh trạm chờ xe buýt như sau:

Bao nhiêu mông đít đã ngồi đây
Láng coóng những thanh i-nốc này
Phảng phất đâu đây mùi ngây ngấy
Thảo nào, đường Nguyễn thị Minh "Khai"


Làm thơ xong sung sướng quá. Tự hào biết mấy Việt Nam ơi!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét