16 thg 6, 2011

Hai Ẩu đi chợ

Hai Ẩu và Bùm đi chợ. Nói vậy thôi, chớ thiệt ra là đi siêu thị, vì đàn ông con trai không quen đi chợ.

Hai cha con đứng ở gian hàng bánh. Hai Ẩu chọn một bịch bánh ngọt để tối về cha con nhai bánh cho vui.


Bùm nhăn mặt:

  • Đừng mua bánh này, ba!
  • Sao vậy?
Bùm chỉ tay vào bao bì:
  • Của Trung quốc
Hai Ẩu kêu lên: Vậy à? rồi nhìn kỹ bao bì.
  • Ơ, không phải Trung quốc, của Việt Nam. Tại nó in chữ Tàu cho... dzui.
Bùm cũng nhìn lại, rồi phán:
  • Made in Vietnam, nhưng mà nó viết chữ Tàu. Thấy ghét! Không ăn, không mua!
Hai Ẩu:
  • Không ăn! Không mua! Quyết định vậy đi!
Hai cha con đi về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét