8 thg 11, 2016

Lý chiều chiều

Hồi nẳm, lúc cầu Mỹ Thuận vừa khánh thành chẳng bao lâu, Hai Ẩu cùng đồng bọn về miền Tây chơi. Anh bạn trẻ miền Tây khề khà kể chuyện:

  • Dân ở đây kiu cầu Mỹ Thuận là cầu dây, có cây cầu họ khoái lắm và hát bài Lý chiều chiều như vầy: 

Chiều chiều, ra ngắm cây cầu dây
Dây cầu dây
Thấy cô tang tình (mà) đang tắm (ớ)...Nghe tới đây Hai Ẩu và đồng bọn ồ lên cười khoái chí: Be he he, be he he!... Anh bạn trẻ tỉnh bơ hát tiếp:

... tắm heo, tắm heo trong chuồng (ờ)...

Hai Ẩu và đồng bọn lại reo lên: Ô hô hô, ô hô hô!... Anh bạn miền Tây hát tiếp phiên khúc khác:

Chiều chiều, ra ngắm cây cầu dây
Dây cầu dây
Thấy cô tang tình (mà) đang đái (ớ)...

Uống cái đi, rồi hát tiếp!

Hai Ẩu và đồng bọn lại ồ lên:: Í hí hí, í hí hí... Anh bạn trẻ tỉnh bơ hát tiếp:

... đãi ngô, đãi ngô bên cầu (ờ)

Đồng bọn của Hai Ẩu lại ồ lên: Ơ hơ hơ, ơ hơ hơ... Riêng Hai Ẩu nghiêm mặt, nói: Chú em mầy chế bậy rồi. Miền Nam thì thường đãi đậu, chớ có ai đãi ngô. Mà nếu có đi nữa thì người ta phải nói đãi bắp chớ ai mà nói đãi ngô bao giờ?

Anh bạn miền Tây cười hì hì: Ậy, thì phải hát dzậy chớ níu là đãi đậu hay đãi bắp thì nghe đâu xuôi tai. Miễn có chữ đãi (đái) là được rồi. Mà anh thấy có hay hôn?

Hai Ẩu gật đầu: Ừa, hay! Hay!

Nhưng mà kể lại bằng chữ thì chưa đã bằng nghe hát. Thôi, tạm nghe hát bài Lý chiều chiều chính gốc đi nghen.


Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét