6 thg 7, 2017

Đèo cao! Dô ta! Thì mặc đèo cao!

Nói chuyện qua đèo, bỗng nhớ hồi nhỏ (nhỏ lắm á, lúc học lớp 1, lớp 2 gì đó) có một bài hát nghêu ngao suốt:


Đèo cao! Dô ta!
Thì mặc đèo cao! Dô ta!
Nhưng lòng yêu nước. Dô ta!
Còn cao hơn đèo
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta.

Rừng sâu! Dô ta!
Thì mặc rừng sâu! Dô ta!
Nhưng lòng yêu nước. Dô ta!
Còn sâu hơn rừng
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta.

Anh em! Dô ta!
Hăng hái hò reo! Dô ta!
Vượt sông vượt núi. Dô ta!
Vượt bao nhiêu đèo
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta.

Chẳng biết tác giả là ai, cũng chẳng biết tựa là gì luôn. Có thể là Vượt đèo hay là Đèo cao gì đó.

Có rất nhiều phiên bản khác nhau của bài hát tập thể này, kể cả nhạc chế, thí dụ:

Đèo cao! Dô ta!
Thì mặc đèo cao! Dô ta!
Nhưng đèo cao quá. Dô ta!
Thì ta không trèo
Dô tà, dô tà là hò dô ta, dô ta.

Hình như đây là bài hát của hướng đạo? (nhiều trang web ghi rằng đây là dân ca, nhưng chắc không phải). Trên trang web dactrung.com ghi tựa bài hát là Hò Dô Ta, Đoàn Văn nghệ TNSVHS sưu tập, Đoàn Nguồn sống xuất bản 10/10/1970 (lời hơi khác với lời ở trên). Xem tại đây. Nhạc thì có tại đây.

Ai biết thêm gì về bài hát này (xuất xứ, lời nguyên thủy) xin cho biết nhé. Để cùng ôn lại một thời xa xưa, xa lắc xa lơ.


Phạm Hoài Nhân

Mấy năm trước, tui có post bài này lên hỏi thì nhiều bạn khẳng định là nhạc sinh hoạt tập thể của hướng đạo. Cá biệt, có một bạn dẫn đường link này và khẳng định đây là nhạc và lời gốc, của... gia đình Phật tử. Tui dẫn lại để mọi người có thêm ý kiến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét