12 thg 10, 2020

Trại súc vật

Lần đó, công ty tui dự một cuộc hội thảo quốc tế, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. Tại hội thảo, tui trịnh trọng giới thiệu với ban tổ chức ban bệ của mình:
  • Tao là Nhân, Farm Whynian. Mấy đứa này là lính tao: thằng Đức, thằng Cao, con Hạnh, thằng Đăng.
Đại diện ban tổ chức ngó tui một hồi, rồi nói:
  • Tao biết, mầy là một cái nông trại (Farm), trong đó có nuôi vịt (Duck), bò (Cow), gà mái (Hen). Lũ này ị ra một đống phân (Dung). Mầy là Trại Súc Vật, tới đây làm chi chớ? Hội thảo này chuyên về computer mà!

Tui chưa kịp trả lời thì một thằng cha khác, đi cùng một cô nàng xinh xinh (chắc là giám đốc và kế toán trưởng) đã vội vã giới thiệu:
  • Công ty tao tham dự hội thảo có 2 người thôi. Tao là Phúc (Fuck), còn con nhò này là Bích (Bitch). Tụi bây có cho dự hay không thì nói mau, để tao còn đi về!
Farm Whynian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét