27 thg 1, 2024

Kỷ niệm ơi, nhắc nhở chi hoài?

Mỗi ngày, trên mục Kỷ niệm của Facebook nhắc kỷ niệm ngày này những năm trước.  Điều đó giúp người ta ôn lại kỷ niệm ngày này năm xưa, và cũng giúp ta tiện đăng lại bài cũ nếu thấy nó hay và phù hợp với ngày nay.


Bữa nay, coi những kỷ niệm do Facebook nhắc bỗng cảm thán: 

Kỷ niệm ơi, nhắc nhở chi hoài! 

và nhớ đến bài Như giọt Xuân rơi của Anh Việt Thu.

Kỷ niệm ơi, nhắc nhở chi hoài?
Hãy quên đi, hãy quên đi!
Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu


Nếu Anh Việt Thu còn sống, chắc ông không chịu Facebook nhắc kỷ niệm như vậy đâu, vì ngoài bài Như giọt Xuân rơi, ông còn đòi quên kỷ niệm đi trong bài Một mình thôi:

Kỷ niệm ơi, kỷ niệm buồn biết mấỵ
Thà quên đi như chúng ta chưa hề quen.


PHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét