5 thg 7, 2016

Tên tỉnh thành nào dài nhất và ngắn nhất

Việt Nam có 63 tỉnh thành, tên mỗi tỉnh thành thường có 2 chữ (âm tiết). Không tỉnh thành nào tên chỉ có một chữ. Cá biệt có một tỉnh tên dài tới 4 chữ, đó là Bà Rịa - Vũng Tàu. Vậy đây là tỉnh có tên dài nhất chăng? Hm, để coi lại cái đã!

Nếu không xét độ dài theo âm tiết mà xét theo số chữ cái thì Bà Rịa - Vũng Tàu có 12 chữ cái. Một tỉnh khác cũng có tên gồm 12 chữ cái dù chỉ có 3 âm tiết, đó là Thừa Thiên - Huế.  Vậy đây là tỉnh có tên dài nhất chăng? Hm, hổng phải đâu!

Tỉnh thành có tên dài nhất là Thành phố Hồ Chí Minh. 2 chữ Thành phố phải luôn đi kèm với tên Hồ Chí Minh khiến cho tên này có tới 5 âm tiết, 17 chữ cái! (Các thành phố khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ... đều có thể đọc riêng tên mà không đi kèm chữ thành phố).

Vậy tên tỉnh thành nào ngắn nhất? Vì không có tỉnh thành nào có tên dài 1 âm tiết nên ta xét trong các tên 2 âm tiết tên nào có ít chữ cái nhất. Có 4 tỉnh thành tên gọi chỉ có 5 chữ cái, đó là: Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Cà Mau. Ngoài ra còn 1 tỉnh thành có tên 5 chữ cái nữa, đó là... TPHCM. Trong tất cả tỉnh thành của Việt Nam, kể cả Hà Nội, không có tỉnh thành nào mà tên viết tắt được phổ biến và thừa nhận rộng rãi như TPHCM!

Giờ nếu ta xét chi ly nữa, là xét theo số ký tự, với quan niệm dấu cách cũng là một ký tự, thì các tên Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Cà Mau đều có 6 ký tự, còn TPHCM chỉ có 5 ký tự mà thôi. Vậy tên TPHCM là ngắn nhất!

Kết luận: tại Việt Nam, tỉnh thành có tên dài nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh thành có tên ngắn nhất là TPHCM.


Hai Ẩu

2 nhận xét: