19 thg 6, 2019

Tình đêm liên hoanHồi xưa, khoảng một chín sáu mấy, ba tui thỉnh thoảng đánh đờn và hát bài này, nói rằng hồi xưa nữa ông hát nó trong liên hoan văn nghệ ở lớp.

Tui nghe và thích lắm, nghĩ rằng bài Tình đêm liên hoan ở thời của ba tui cũng giống như bài Bài ca tạm biệt ở thời của tui (Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây...), được hát chia tay trong những buổi sinh hoạt tập thể.

Sau này, tui mới biết không hẳn là như vậy. Tình đêm liên hoan thực chất là nhạc lính, được Hoàng Thi Thơ sáng tác để hát trong những đêm lửa trại chia tay của hậu phương ra ủy lạo tiền tuyến. Còn bài Bài ca tạm biệt được Viết Chung sáng tác cho cán bộ Xây dựng Nông thôn hát khi kết thúc đợt huấn luyện tại Trung tâm ở Chí Linh, Vũng Tàu.

Bài ca tạm biệt đã vượt ra hoàn cảnh sáng tác của nó để trở thành bài hát sinh hoạt tập thể của mọi giới.

Tình đêm liên hoan ở chừng mực nào đó cũng đã vượt khỏi hoàn cảnh sáng tác để trở thành bài hát chia tay của những đêm liên hoan bất kỳ...

Phiên bản sau đây do Thanh Lan trình bày, không dồn dập, rộn rã như phiên bản trên và có vẻ mang tính chất chung hơn...


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét