19 thg 10, 2011

Chán không?

Chúa hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Chán quá!
Phật hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Chán quá!
Bụt hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Chán quá!
Tiên nữ hiện ra, hỏi: Chán không?
  • Có một câu hỏi hoài, hổng chán sao được? Hỏi câu khác đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét