18 thg 5, 2015

Đăng U Châu đài ca

Tui vốn không biết tiếng Tàu, nhưng nghĩ rằng thơ hay chắc là mình hiểu ngay, đâu cần biết tiếng. Vậy nên tui xin mạo muội giải nghĩa bài thơ nổi tiếng Đăng U Châu đài ca của Trần Tử Ngang nhe.
Đăng U Châu đài ca


Tiền bất kiến cổ nhân, 
Hậu bất kiến lai giả. 
Niệm thiên địa chi du du, 
Ðộc sảng nhiên nhi thế hạ


Câu 1: Tiền bất kiến cổ nhân

Câu này nghĩa là Tiền ($$, money) không thấy cái cổ (neck) của ta (nhân là người, cũng có thể là... tên tui). Tiền mà bỏ trong túi áo ta thì nó ngó lên thấy cái cổ của ta, như vậy tiền không thấy cổ ta nhằm nói lên ý: Tiền không trong túi! Câu này có thể diễn dịch thành: Tiền không trong túi ta.

Câu 2: Hậu bất kiến lai giả

Hậu tất nhiên là hoa hậu rồi. Giả là tiếng để gọi tắt thằng chả. Còn lai thì rõ ràng là một từ quá thông dụng, đó là like chớ là gì nữa! Cả câu có nghĩa là: Không thấy hoa hậu nhấn like cho thằng chả! Dịch thơ thành: Hoa hậu chẳng thích ta.

Câu 3: Niệm thiên địa chi du du

Câu này thì nghĩa lồ lộ, khỏi giải thích. Niệm thiên địa chi nghĩa là kêu trời đất chi. Du duyou you. Cả câu nghĩa là kêu trời đất chi anh ơi, hay có thể diễn dịch thành thơ là: Kêu trời đất chi cha nội?

Câu 4: Độc sảng nhiên nhi thế hạ

Sảng là mê sảng, là điên (mad). Độc thứ dữ, không phải dạng vừa đâu. Còn nhiên nhi thế hạ là nhóm từ đệm phía sau, nghĩa là: như vậy đó (thế hạ, cũng như thế hả?), hoặc nói theo giọng Nam là vậy nha. Diễn thơ hơi thoát ý một chút thì là: Cứ điên khùng như vậy nha!

Toàn bài thơ như sau:
Tiền không trong túi ta
Hoa hậu chẳng thích ta.
Kêu trời đất chi cha nội?
Cứ điên khùng như vậy nha!

Hai Ẩu: Đăng Bửu Long đài ca

Tui nghe nói rằng có ông HQT gì đó tự xưng mình là "thần thi", nên muốn trổ tài để mọi người thấy rằng tui "thần" hơn ổng. Cũng nghe nói rằng Hội Nhà văn đang bị thiếu người, nên đưa ra công trình văn học này biết đâu vì nó quá hay mà hội sẽ kết nạp hội viên đột xuất cho tui chăng?

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét