6 thg 7, 2011

Chèo đò

Về miền Tây, Hai Ẩu tập chèo đò đưa khách qua sôngAnh bạn ngồi trước méo mặt vì sợ.Ảnh quay đi không dám nhìn, còn Hai Ẩu thì rất là sung sướng!


Ai đi đò không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét