10 thg 7, 2011

Sau khi Bùm thi đại học xong, Hai Ẩu chở Bùm đi đâu?

Đương nhiên là chở về nhà rồi!

Nhưng Hai Ẩu vốn ham chơi, nên thay vì chở thẳng về Biên Hòa bèn đánh một vòng chở Bùm ra đây chơi.Chỗ này bạn thuthuy biết nè, nhờ blog của bạn ấy mà HA tìm ra một điểm đến thú vị.

Hi, cái mặt Bùm bơ phờ vì mệt.

Hình này thì tươi hơn rồi.Xời, người ta rờ đầu rùa trước khi thi, đàng này thi xong rồi mới rờ!

Thật ra, nhìn Bùm và ba nó, ai phờ phạc hơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét