21 thg 3, 2018

Có những Hội quán...

Nghĩa An hội quán. một Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia tại TPHCM

Bạn biết không, ở TPHCM hiện nay có tất cả là 30 Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia. 30 di tích ấy được liệt kê như sau (xếp theo quận, huyện):Bạn có nhận xét gì không? Trong số 30 di tích quốc gia ấy thì có đến 11 di tích là của người Hoa, chiếm đến hơn một phần ba. Điểm đáng chú ý nữa: hầu hết các di tích kiến trúc nghệ thuật ấy đều là Hội quán, và hầu hết đều ở quận 5.Như các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, hội quán là một dạng tổ chức của người Hoa ở Việt Nam, thường có 3 chức năng chính:
  • Trụ sở hành chính
  • Trụ sở đồng hương
  • Trụ sở hội liên lạc công thương trong bang
Ngoài các chức năng chính để mang tên hội quán như vậy, các cơ sở này thường có thêm chức năng tín ngưỡng, thờ một hoặc nhiều vị thần như Quan Công, Ông Bổn... hay Phật Bà Quan Âm. do đó còn được gọi là Miếu hoặc là Chùa (dù không hề thờ Phật). Có thể thấy rằng trong 11 di tích kể trên thì ngoài Điện Ngọc Hoàng 10 di tích còn lại đều có chức năng của hội quán.

Hội quán Ôn Lăng, nhưng ta thấy trên bảng tên ghi là Chùa Ôn Lăng và cả Chùa Quan Âm!

Vì đa số các di tích đều nằm ở quận 5 nên đi thăm từ nơi này đến nơi kia khá thuận tiện, nhứt là cho người đi bộ lê la như tui. Không phải là người Hoa, cũng không phải nhà nghiên cứu văn hóa nên tui tới những nơi này cỡi ngựa xem hoa là chính. Tui chỉ ghi lại những cảm nhận vẩn vơ của mình ở mỗi nơi thôi.

Nhưng mà sẽ ghi trong những bài khác, không phải bài này...

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét