6 thg 11, 2010

Giá trị của một con người bằng bao nhiêu?

Hồi xưa tôi có đọc một câu (hình như là của Lev Tolstoi) như thế này:

Giá trị của mỗi con người là một phân số mà tử số là cái mà họ thực sự có được còn mẫu số là cái mà họ nghĩ rằng mình có.
 
Tôi tin câu này như một định đề toán học và hí hoáy dựa vào định đề này để tính toán giá trị của mỗi con người (kể cả của chính mình, than ôi, cứ theo định đề này thì giá trị của chính tôi bao giờ cũng nhỏ hơn 1!!!). 

Tôi tính ra ông này bằng 1,2 – ông kia bằng 1,5, gã nọ là 0,7 – còn bậc chức sắc ấy là… 0,1, v.v… (hỡi những người bạn thân của tôi, đừng buồn nếu biết rằng tôi méo mó tính giá trị của bạn bằng những con số số học, và yên tâm rằng tôi sẽ không nói cho bạn hoặc bất kỳ ai rằng tôi tính ra bạn bằng… bao nhiêu đâu).
 
Nôm na là ai càng khiêm tốn (tức là mẫu số càng nhỏ) thì giá trị càng lớn, cho dù năng lực của người ấy không cao.
 
Dường như là tục ngữ Việt Nam có một câu như sau: Khiêm tốn bằng bốn tự kiêu!
 
Nếu chấp nhận đây là một định đề, thì mẫu số của một quý ngài khiêm tốn nào đó sẽ phải nhân lên 4 (và hơn thế nữa!), và như vậy giá trị của ông ta sẽ giảm đi hơn 4 lần.
 
Dùng phép tính số học để tính toán giá trị một con người không được nhỉ? Các bạn nghĩ sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét