2 thg 11, 2010

Không đề

Tôi có bảy niềm hy vọng, đó gọi là Thất vọng.
Tôi có niềm hy vọng tuyệt vời, đó gọi là Tuyệt vọng.
Tôi luôn tiến lên hàng đầu, đó gọi là Đầu hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét