14 thg 2, 2012

Mật mã Tây Tạng - Chó ngao Tây Tạng

Bảo là Hai Ẩu mê chó ngao Tây Tạng nên mê đọc Mật mã Tây Tạng thì không hẳn là đúng.

Bởi vì khi Hai Ẩu gặp con chó này thì còn không biết nó là con chó gì mà bự quá.Thế rồi khi biết nó chỉ là... con chó con 6 tháng tuổi mà đã bự như thế thì quả là hết hồn.


Và rồi mới biết nó chính là chó ngao Tây Tạng.


Quả là tâm phục - khẩu phục thiệt.


Và nhờ đó mà khi đọc Mật mã Tây Tạng, những đoạn tả về ngao Tạng mới thấy càng thêm hấp dẫn.

Nhưng Mật mã Tây Tạng đâu chỉ là viết về chó ngao Tây Tạng, mà còn nhiều thứ khác...

Kể ra tác giả Hà Mã xạo thấy bà cố luôn, nhưng mà... hấp dẫn.

Nghe đâu Mật mã Tây Tạng đã ra tiếp tới cuốn 9 rồi phải hông ta?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét