29 thg 2, 2012

Điếu thuốc

Người đang chơi đàn nguyệt trong ảnh là nhạc sĩ Thanh Bình, con trai của nhạc sĩ Trần Kiết Tường.


Tôi không hiểu nhiều về đờn ca tài tử nên không dám bàn về việc này.

Tôi cũng không phải nhiếp ảnh gia để bình về bức ảnh chân dung.

Chi tiết mà tôi khoái nhất trong bức ảnh mình chụp được là... điếu thuốc trên môi người nhạc sĩ!

Bạn thấy không? Tàn thuốc dài đến cỡ 3 cm, và chưa rơi xuống!

Vậy ta có thể còm-men được điều gì qua chi tiết này? Tôi thử còm-men:
  1. Ông nhạc sĩ này nghiện thuốc, nên khi đánh đàn vẫn phải hút thuốc.
  2. Khi đánh đàn, cái đầu ông cục cựa rất ít, hoặc không cục cựa, vì nếu không thì tàn thuốc đã rơi rồi.
  3. Khi đánh đàn ông không hề nhép miệng tí ti nào cả (nên 3cm tàn thuốc không rớt!)
Còn bạn còm-men sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét