23 thg 9, 2012

Gặp gỡ

Có một ngày chớm thu
Người miền Tây (Nguyễn Ngọc Tư - Cà Mau)
và kẻ miền Đông (Phạm Thùy Nhân - Đồng Nai)


gặp nhau trên đất Bắc (Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét