30 thg 12, 2011

Thuật ngữ mới

Kể từ khi cô nàng Ngọc Quyên đú đởn cởi truồng chụp hình rồi rao lên rằng đó là Bảo vệ môi trường thì Hai Ẩu (mà có lẽ các bạn cũng vậy) quen dần với ý nghĩ là Bảo vệ môi trường = Trần truồng!

Vậy là tiếng Việt có thêm một tiếng lóng mới, gọi văn hoa là một thuật ngữ chuyên môn mới: Bảo vệ môi trường = cởi đồ ra, ở trần ở truồng!

Bữa nay Hai Ẩu đi siêu thị Metro, khi đến quầy tính tiền, thấy có cái biểu ngữ: Cùng khách hàng bảo vệ môi trường!

Hai Ẩu đọc xong hiểu llền, trong bụng cười hí hí, mắt láo liên ngó cô tính tiền, chờ coi cổ bảo vệ môi trường với mình ra sao.

Thế nhưng chỉ thấy cổ tính tiền, chớ hổng chịu bảo vệ môi trường gì ráo! Hay là khách hàng Hai Ẩu phải bảo vệ môi trường trước cổ mới cùng làm theo?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét