22 thg 12, 2012

Vô chùa thăm cò

Chùa chính tên là Kompong Chrây, nhưng người Khmer gọi là chùa Mông Rầy (nghĩa là cây đa). Cổng chùa giống cái hang nên người Việt gọi là chùa Hang. Trong chùa có nhiều chim cò nên còn gọi là Chùa Cò. Hai Ẩu chỉ post lên đây hình chim cò ở chùa, nên ghi là chùa Cò cho tiện!


Kỷ niệm chùa Cò

Hai Ẩu nhặt một chiếc lông cò làm kỷ niệm. Có lẽ quá thương mến nên chú cò ỉa một bãi phân cò lên tay Hai Ẩu để làm kỷ niệm luôn!

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét