28 thg 12, 2013

Khi chuông điện thoại reo...

(Chuông điện thoại reo)

  • Alô, tôi nghe đây! Ai ở đầu dây đó?
  • Ơ, xin lỗi, tui nhầm số. Cúp máy nghe?
  • Ê, đâu có đơn giản vậy! Biết ta là ai hông? Ta là ông thần ve chai. Từ lúc ta lắp cái sim mới tới giờ chưa có ai gọi cho ta hết á! Ta thề rằng ai gọi cho ta đầu tiên ta sẽ yêu thương người đó suốt đời.
  • Má ơi! Tui hổng dám được yêu thương kiểu đó đâu!
  • Im đi, để ta nói tiếp. Suốt trong một tháng đầu tiên không có ai gọi cho ta hết. Một tháng sau, ta thề rằng ai gọi cho ta ta sẽ cho người đó giàu sang suốt đời. Ta sẽ tặng ngay vô tài khoản người đó một tỷ đồng!
  • Ừ, vụ này được. Số tài khoản của tui là...
  • Im! Nhưng suốt tháng kế tiếp cũng không có ai gọi cho ta hết. Ta giận lắm, thề rằng...
  • Chuyện gì nữa đây? Ông thề làm sao?
  • Ta thề rằng ta sẽ... GIẾẾẾT! Giết chết đứa nào gọi cho ta! Grừừừ...
(Trong câu chuyện này không biết tui đóng vai nào, các bạn cứ bình luận vô tư!)

Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét