25 thg 12, 2013

Lại thấy ông đồ già...
Ghi chú: trong toàn bộ bài này tui chỉ chịu trách nhiệm cái đầu ông đồ thôi, còn toàn bộ mình mẩy tứ chi ông đồ cũng như bài thơ là... chôm chỉa!

Hai Ẩu

1 nhận xét: