23 thg 10, 2017

Đi Campuchia đi!


Tui tính đi du lịch Campuchia, nên tui gặp bạn Cường thân mến của mình để hỏi ý kiến.


Bạn Cường của tui rất rành Campuchia. Ảnh nói Phnông Pênh,Xiêm Riệp gì ảnh cũng đã đi nát nước rồi. Tui hỏi ảnh biết tiếng Khmer hông? Ảnh nói đủ để nói chuyện, mà biết đàng hoàng chớ hông phải chỉ vài câu như "Sóc Xờ-bai" hay "Boong sro lanh on" thôi đâu. Tui mừng lắm, nói ảnh làm hướng dẫn viên cho tui đi du lịch Campuchia. Ảnh nói "Chuyện nhỏ", ảnh còn có thể làm hơn vậy nữa, thí dụ như nói với mấy má Khmer giới thiệu... con gái cho tui làm quen.


Bạn Cường

Vậy là ok. Tui hỏi thêm: Passport anh còn hạn hông? Anh đi Campuchia lần gần nhứt hồi nào? Đi cửa khẩu nào?

Ảnh tỉnh bơ nói: Tui đâu có passport, mà hồi tui qua đó đâu cần passport! Đi lần gần nhứt đâu khoảng 1978, 1979 gì đó, hành quân trong rừng. Tui đóng quân bên Cam cả năm lận á!


Rồi cuối cùng ảnh có làm hướng dẫn viên du lịch cho tui đi Campuchia hông hả? Tiếc quá, hổng có!


Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét