7 thg 10, 2010

Đi ăn mày

Hai Ẩu bị gậy đi ăn mày
Mệt quá ôm gậy nằm nghỉ trên chiếc võng ráchGậy còn mà bị mất tiêu
Đành thất thểu đi về, quăng luôn cả gậy
Thôi, không đi ăn mày được.
Quyết định vậy đi!


Hai Ẩu

1 nhận xét: