16 thg 9, 2011

Các tỉnh miền Nam ngày xưa

Theo sắc lệnh 143-NV ngày 22/10/1956 của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì Nam phần (Nam bộ) gồm 22 tỉnh và đô thành Sài Gòn. Đó là:

*. Đô thành Sài Gòn
1. Phước Long
2. Bình Long
3. Biên Hòa
4. Long Khánh
5. Bình Dương
6. Bình Tuy
7. Phước Tuy
8. Gia Định
9. Long An
10. Tây Ninh
11. Định Tường
12. Kiến Tường
13. Kiến Phong
14. Kiến Hòa
15. Trà Vinh
16. Vĩnh Long
17. An Giang
18. Phong Dinh
19. Kiên Giang
20. Ba Xuyên
21. An Xuyên
22. Côn Sơn

Các thay đổi từ 1957 đến 1975 như sau:
  • Năm 1957, Trà Vinh đổi tên thành Vĩnh Bình.
  • Phước Thành, thành lập năm 1959, bãi bỏ năm 1965
  • Chương Thiện, thành lập năm 1961
  • Gò Công - 1963
  • Hậu Nghĩa - 1963
  • Châu Đốc - 1964
  • Bạc Liêu - 1964
  • Sa Đéc - 1966
  • Năm 1965, bỏ tỉnh Côn Sơn
Vậy, từ 1966 đến 1975, Nam bộ có 27 tỉnh và 1 biệt khu Thủ đô (tức Đô thành Sài Gòn).

Đây là bản đồ hành chính năm 1967:


Ta chơi trò đố vui nho nhỏ như thế này nhé:

Các bạn blogger ở Nam bộ coi thử xem nơi mình đang ở hồi xưa nó là tỉnh tên gì nhé!

Hi hi, chú ý là một số tỉnh lớn như Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau... và cả Đồng Nai nữa không hề có tên trên bản đồ này!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét