10 thg 9, 2011

Nhà thương điên Biên Hòa

Chưa đi chưa biết Biên Hòa
Đi rồi mới biết có nhà thương điên

Nhà thương điên Biên Hòa nổi tiếng tới mức có thời Biên Hòa đồng nghĩa với... điên. Cho ai đó đi Biên Hòa, có nghĩa là người đó điên tới mức rồi, phải cho vô nhà thương điên thôi.

Tên gọi chính thức của nhà thương điên Biên Hòa hiện nay là Bệnh viện Tâm thần Trung ương II.


Năm 1915, chính quyền thuộc địa Pháp cho xây dựng một khu quản lý người bị bệnh tâm thần tại tỉnh Biên Hoà. Ngày khởi công xây dựng vào ngày 17 tháng 3 năm 1915. Từ khi xây dựng cho đến nay, cơ sở này nhiều lần đổi tên gọi như Trú xá người điên Biên Hòa (1915), Dưỡng trí viện Nam Kỳ (Quyết định của Toàn quyền Đông Dương ký ngày 21 tháng 11 năm 1937), Dưỡng trí đường Biên Hòa (Theo quyết định của ông Hoàng Minh Châu - chủ tịch Uỷ ban tỉnh Biên Hoà sau Cách mạng tháng Tám ký ngày 12 tháng 10 năm 1945), Dưỡng trí viện bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, Bệnh viện Tâm trí Biên Hòa (từ 1975 - 1980), Bệnh viện tâm thần Biên Hòa (từ năm 1980 - 2003) rồi đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (từ năm 2003 - nay).Nhà thương điên Biên Hòa nổi tiếng, và cũng là nơi đã từng lưu trú của những người... điên nổi tiếng, như nhà thơ Bùi Giáng, nhà văn Nguiễn Ngu Í, nhà văn Bình Nguyên Lộc...

Bút ký Thế giới người điên của nhà báo Võ Đắc Danh viết về những con người ở nhà thương điên Biên Hòa là một bút ký đặc sắc mà bạn nên đọc qua để hiểu thêm về thế giới người điên này.
(Xem Tại đây)

Bạn cũng có thể xem qua những cảm nhận của blogger Phay Van để hiểu thêm về nhà thương điên Biên Hòa. (Xem Tại đây)

Bạn muốn biết thông tin tóm tắt về lịch sử Nhà thương điên Biên Hòa, xin xem tại đây.

Nếu bạn muốn vô nhà thương điên Biên Hòa để... ở, thì xin xem website chính thức của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại đây: http://tamthantw2.gov.vn/

Đây là bản đồ để bạn thuận tiện trong việc... vô nhà thương điên:


Còn tôi, là một người sống tại Biên Hòa, tôi rất tự hào là... Biên Hòa có nhà thương điên vô cùng nổi tiếng.

Chưa đi chưa biết Biên Hòa
Đi rồi mới biết có nhà thương điên

1 nhận xét: