13 thg 1, 2012

Mùa bình thường - mùa vui nay đã về

Chỉ mong bình thường thôi, đã là vui rồi.

Mà sao chờ mãi chẳng có mùa bình thường.

Ôi, bình thường khó như vậy sao?

 

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét