7 thg 1, 2012

Bùm ở nhà hát lớn TPHCM

Bùm chụp hình ở Nhà hát lớn TPHCM
Hai Ẩu: Cô kia cũng đứng chụp hình kìa. Sao con không chụp chung với cổ?


Bùm: Hm, cổ đứng đâu có giống tư thế của bức tượng, mà ăn mặc cũng không giống nữa.

Hai Ẩu: Ừm, để ba nói cổ mặc đồ giống như bức tượng nhe.

Bùm: Dạ, ba nói đi, rồi con sẽ chụp.

Hai Ẩu: Ba sẽ chụp con cũng ở trần và đứng chung với cổ ha?

Bùm: Dạ không. Con chụp chứ. Con chụp ba ở trần đứng 1 bên cột, còn cổ đứng ở cột bên kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét