9 thg 8, 2013

Ghềnh Ráng & Quy Hòa

Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến.
Người xưa nào biết, chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa.
Chốn hoang liêu tiêu sơ Hàn âm thầm nghe trăng vỡ.
Xót thương thân bơ vơ, cho đến một buổi chiều kia.
Trơì đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao.
Mặc Tử nay còn đâu?


Ghềnh Ráng (Bãi tắm Hoàng Hậu hoặc Bãi Trứng)


Và đây là giải thích tại sao gọi là Bãi Trứng


Mộ cũ của Hàn Mặc Tử ở Quy Hòa

Mộ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng năm 2002

Mộ Hàn Mặc Tử ở Ghềnh Ráng năm 2010

PHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét