24 thg 9, 2013

3 người Việt Nam...

Người ta thường nói: 3 người Đức mới bằng 1 người Nhật, 3 người Nhật mới bằng 1 người Do Thái. 

Việt Nam ta nói: 3 người Do Thái mới bằng 1 người Việt Nam...

Một người quen của tôi - nhà văn quá cố Nguyễn Đức Thọ - đã thêm vào một vế cuối, nửa tự hào nửa tự trào, như sau: Ba thằng Việt Nam chưa bằng một... thằng Nghệ An! (anh Thọ là người Nghệ An).

Người ta bảo rằng bình loạn về kinh doanh, kỹ thuật... thì còn được, chứ tối kỵ "bình loạn" về tôn giáo, chủng tộc, địa phương (coi chừng bị ăn đòn!). Vì thế tôi chỉ ghi chép lại câu này cho các bạn coi chơi thôi (và có ghi xuất xứ đàng hoàng), không dám ý kiến ý cò gì hết! Hic!


2 nhận xét: