29 thg 1, 2013

Tượng gỗ Tây nguyên

Hôm nay không biết làm gì, bèn lôi ảnh chụp tượng gỗ Tây nguyên (tượng nhà mồ Tây nguyên) ra ngắm. Những tác phẩm này được xem là những kiệt tác điêu khắc của núi rừng Tây nguyên.

Sau khi nhìn ngắm những kiệt tác này một hồi, bèn sung sướng rút ra một kết luận: So với những kiệt tác này thì mình vẫn còn... đẹp trai ớn!

:-))


3 nhận xét: