8 thg 5, 2013

Đồ cổ


Bữa nay soạn giấy tờ cũ để quăng vô sọt rác, tình cờ thấy cái này. Mém chút nữa là quăng luôn rồi. Chụp lại, post lên đây để giữ lại, mai này thẻ cũ có mục nát thì cũng còn có cái làm kỷ niệm.

Hi hi!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét