30 thg 3, 2012

Chào mừng 3 ngày lễ lớn!

Ngồi buồn, Hai Ẩu lẩn thẩn nghĩ ngợi về 3 ngày lễ lớn đã và sẽ tuần tự diễn ra như sau: 8/3 ngày Quốc tế Phụ nữ, 26/3 ngày Thanh niên (thành lập Đoàn Thanh niên CS HCM), 1/4 ngày Cá tháng Tư.

8/3: Phụ nữ
26/3: Thanh niên
1/4: Cùng nói dóc

Quả thật là ăn rơ, và tràn đầy ý nghĩa! Hoan hô 3 ngày lễ lớn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét