4 thg 3, 2012

Chùa cổ ở Biên Hòa

Chùa Bửu Phong - Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Theo ghi chép chính thức thì Biên Hòa có 3 ngôi chùa cổ.

Xưa như thế nào thì gọi là chùa cổ? Biên Hòa được thành lập vào năm 1698, cách nay hơn 3 trăm năm. Những ngôi chùa xây dựng trước năm 1698 tại Biên Hòa được gọi là cổ tự.


Ba ngôi chùa đó là:
  • Chùa Đại Giác ở Cù lao Phố
  • Chùa Bửu Phong trên núi Bửu Phong (còn gọi là núi Bình Điện)
  •  Chùa Long Thiềng ở Bửu Hòa (nhiều nơi gọi là Long Thiền, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng Long Thiềng mới đúng, chữ Thiềng do chữ Thành đọc trại mà ra)
Có lẽ mở rộng ra thì nên thêm 2 ngôi chùa nữa:
  • Chùa Ông ở Cù lao Phố (thật ra tên gọi chính thức của chùa Ông là Thất phủ cổ miếu, tức là miếu, chứ không phải chùa )
  • Chùa núi Châu Thới (từ xưa chùa thuộc Biên Hòa, nhưng hiện nay thì thuộc... Bình Dương).
Tham quan nghe kể về huyền tích thì nên đi thăm chùa Đại Giác.

Ngắm cảnh sông nước thì thăm chùa Long Thiềng (ở đó có cây sa la, còn bồ đề thì hầu như chùa nào cũng có)

Ngắm cảnh núi đá hùng vĩ, chụp ảnh thì thăm chùa Bửu Phong.

Chùa đông khách thập phương cúng viếng (vì niềm tin tín ngưỡng) thì là chùa Ông (chủ yếu là người Hoa) và chùa núi Châu Thới.

Tìm hiểu về kiến trúc chùa cổ thì có lẽ chỉ có Bửu Phong và Long Thiềng.

Viết tóm tắt thế thôi, bạn nào muốn biết thêm chi tiết thì xem ở đây nhé:

Chùa Đại Giác:

Chùa Bửu Phong

Chùa Long Thiềng

Chùa Ông

Chùa núi Châu Thới


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét