23 thg 2, 2014

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đi hoài không biết đường về...

1 nhận xét: